Pružanje smještaja u kriznim situacijama

Surađujemo sa zajednicom svojih korisnika kako bismo ponudili smještaj u kriznim situacijama poput prirodnih katastrofa i pandemije bolesti COVID-19.

Ukupan je broj ljudi koji su pronašli smještaj u kriznim situacijama od 2012. do danas 75,000.

U čitavom svijetu Airbnbovi domaćini pružaju podršku onda kad je to najpotrebnije. Upoznajte ljude koji su im to omogućili.

Drugim neprofitnim organizacijama pomažemo da ostave neizbrisiv trag.

Predstavljamo vam nekoliko partnera koji su nam pomogli stvoriti Airbnb.org.

Međunarodni medicinski korpus (IMC)

Međunarodni medicinski korpus (IMC) pruža usluge hitne medicinske pomoći i srodne usluge osobama pogođenim katastrofama diljem svijeta te kroz edukaciju pruža ljudima alate koji su im potrebni da prestanu biti ovisni o pomoći i da se ponovo osamostale.

Međunarodni odbor za spašavanje (IRC)

Međunarodni odbor za spašavanje (IRC) pruža pomoć u najvećim humanitarnim krizama na svijetu te pomaže ljudima čiji su životi i izvori prihoda ugroženi zbog sukoba i katastrofa da prežive, oporave se i preuzmu kontrolu nad svojom budućnošću.

HIAS

HIAS je židovska neprofitna organizacija koja djeluje u čitavom svijetu i pruža zaštitu i pomoć izbjeglicama, tražiteljima azila i drugim ljudima koji su bili prisiljeni napustiti svoje domove diljem svijeta.

Build Change

Build Change je organizacija koja se bavi prevencijom katastrofa i sanacijom njihovih posljedica te u suradnji s lokalnom zajednicom razvija izdržljiva stambena rješenja.

Community Organized Relief Effort

Organizacija CORE (Community Organized Relief Effort) pomaže građanima da budu pripravni dođe li do katastrofe, aktivno djeluje kad ona nastupi te pruža pomoć građanima na lokacijama koje su pogođene kriznim situacijama i onima gdje do takve situacije lako može doći.

Međunarodna federacija društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca

IFRC je najveća svjetska humanitarna mreža, a obuhvaća 192 nacionalna društva Crvenog križa i Crvenog polumjeseca koja rade na spašavanju života i promicanju dostojanstva građana u čitavom svijetu.
Logotip Airbnb.org
Logotip organizacije Mercy Corps

Obnavljamo zajedničkim snagama.

U kolovozu 2018. niz snažnih potresa pogodio je indonezijski otok Lombok. Humanitarni radnici iz organizacije Mercy Corps otišli su pružiti neposrednu pomoć na terenu, a tamo su dobili toplu dobrodošlicu lokalnog stanovništva i udoban smještaj.